Български език за чужденци учебник download. Издателство Фабер 2019-11-22

Електронно четими учебници за 5. клас

български език за чужденци учебник download

Български за чужденци — пакети за предплащане на часове Език Ниво Брой часове в пакет Брой курсисти Система Дни и часове на провеждане Цена в лв. Учебникът е предназначен за широка аудитория - студенти, курсисти и всички, които се интересуват от българския език. В рамките на Международния българистичен семинар - В. Той обхваща две нива — В1 и В2 според Общата европейска езикова рамка. Предвидени са и игрови упражнения. Цялата ѝ дейност на специалист по методика на преподаването на български език е свързана със стремежа да се търсят резултатни средства за развиване на езиковата и на социокултурната компетентност на подрастващите — залог за пълноценното им личностно и професионално развитие.

Next

🎓 Уроци по Български за чужденци

български език за чужденци учебник download

If you want to arrange a class, please contact us two days in advance. Българският език е един от най-старите славянски езици. Задачи за четене и въпроси за разбиране. Милена Петрова Васева е родена на 23 ноември 1937 г. Той включва две нива според общата европейска езикова рамка — А1 и А2. Преподавателският състав се състои от 8 редовни и 13 хонорувани преподаватели. .

Next

Здравейте!

български език за чужденци учебник download

Отново към учебника има компактдиск с упражнения за слушане и разбиране. Учебникът съдържа и информация относно бита и културата на българина: празници, храна, напитки, време на хранене, работно време, отношения между различните поколения, точност, подаръци, дължина на престой на гости и др. Клиентът бива уведомен, чрез мейл, за промяната статуса на поръчката си. Проект: Типология на интерферентните грешки на чужденци при овладяването на българския език като чужд За периода 2010 — 2012 г. В новия му вариант са осъществени необходимите промени, за да се постигне пълно съответствие с актуалната учебна програма. Цветан Лазаров 11А, Складово-производствена зона Слатина, Склад Сиела Работно време: от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 ч. Свидетелство за това са учебниците по български език, чийто автор е Милена Васева: от 1974 г.

Next

Български език за чужденци

български език за чужденци учебник download

През последните 10 години се появиха няколко учебни комплекта, които са съобразени с изискванията на Общата европейска езикова рамка. Помагало: Разбирам и говоря Материалът, включен в помагалото, е предназначен за изучаващите български език като чужд за всички степени на владеене на езика — от А1 до С2. Област Благоевград Област Бургас Област Варна Област Велико Търново Област Видин Област Враца Област Габрово Област Добрич Област Кърджали Област Кюстендил Област Ловеч Област Монтана Област Пазарджик Област Перник Област Плевен Област Пловдив Област Разград Област Русе Област Силистра Област Сливен Област Смолян Област София Област София - град Област Стара Загора Област Търговище Област Хасково Област Шумен Област Ямбол. София: Народна просвета, 1985, с. Учебната такса за едногодишния курс е 3 300 евро.

Next

Български език за чужденци

български език за чужденци учебник download

Неразделна част от учебника е и работната тетрадка, чрез която се затвърждават усвоените знания за българския език. Общият брой часове на лекционния курс за референт-преводачи е 300 учебни часа — по 100 часа за всеки дял, който завършва с изпит. Интерес към езика ни проявяват не само учени, езиковеди и историци, но и хора, чиято цел е постигане на езикова компетентност за общуване във формална и неформална среда. Срокът за доставка на поръчките, направени по време на промо кампанията на Онлайн книжарница Сиела-Ciela. Учебникът съдържа и информация относно бита и културата на българина: празници, храна, напитки, време на хранене, работно време, отношения между различните поколения, точност, подаръци, дължина на престой на гости и др. Предвижда се съдържанието на всяко ниво да бъде усвоено в рамките на 150 учебни часа. Контакти Онлайн книжарница Сиела - гр.

Next

Български език за чужденци

български език за чужденци учебник download

В рамките на Международния българистичен семинар - В. Усилията ѝ са съсредоточени върху работата за поставянето на обучението по български език на практическа основа. You need JavaScript enabled to view it. Общият брой на обучаваните чуждестранни студенти годишно е около 700 души, в това число докторанти и специализанти от всички факултети. Учебникът се състои от две части - ниво А1+ и ниво А2+.

Next

Български Език за Чужденци

български език за чужденци учебник download

Иновации при изграждането на умения за овладяване на чужда култура в контекста на европейското образователно пространство. Цветните илюстрации и снимки и художественото оформление допринасят за това, учебникът да стане по-прегледен и по-лесно да се възприема поднесния материал. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта. По възможност, молим да не правите спешни поръчки, защото не гарантираме тяхното изпълнение в срок по-ранен от обявения. Втората част надгражда и допълва познанията по български език като чужд. Подбрани са типични комуникативни ситуации от реалния живот.

Next

Български език за чужденци

български език за чужденци учебник download

Анотация Да говорим български е първа част на най-успешния учебник за обучение по български като чужд език. Състои се от две части - ниво А1+ и ниво А2+. За всички поръчки направени по време на промо кампания -50% на Ciela. Учебникът е предназначен за широка аудитория - студенти, курсисти и всички, които се интересуват от българския език. Учебникът представя особеностите на българския език и запознава учениците с културната и социалната среда в България. Защитава дисертация по психолингвистика 2013.

Next

Електронно четими учебници за 5. клас

български език за чужденци учебник download

Всеки човек, избрал да живее за кратко или продължително време в България на гости, по работа като експат или просто от любопитство , би опознал по-пълно българските навици, светоглед и обичаи, ако има възможността да общува на български език. Общият курс по български език за чужденци представлява добре структуриран учебник, съобразен с достиженията на съвременната лингвисична методология на преподаване на чужд език. Търново, в курсове и езикови школи по тази система са обучени над 5000 души. Това, което отличава тези учебници, е новаторският подход — като замисъл и като реализация, който се основава на съвременни търсения в областта на лингвистиката, методиката, психологията и пр. Почивни дни: събота, неделя и официални празници. Уроците от учебника предвиждат обучение на комуникативен принцип: усвояване на езиковите единици и структури чрез общуване, с приоритет на устната реч пред писмената, подаване на граматиката от функционална гледна точка, трениране на изразяването на определени комуникативни намерения молба, съгласие, несъгласие с чуждо мнение, извинение и др.

Next